Osakeyhtiön johdon vastuu

Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet ja henkilökohtaisen vastuun riskit osakeyhtiölain ja hyvän hallintotavan kannalta.

Päivitä tietosi johdon vastuusta ja riskien tiedostamisesta sekä niiltä suojautumisesta - välttämätöntä tietoa osakeyhtiön johtoon kuuluvalle.


 

Ohjelma

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu ja valvonta

 • hallituksen jäsenen vastuu
 • toimitusjohtajan vastuu
 • vastuun pääperiaatteet
 • riskit päätöksenteossa
 • suojautuminen riskeiltä
 • korvauskanne

Hyvä hallintotapa

 • hyvän hallintotavan perusteet
 • etukäteistietojen antaminen osakkeenomistajille
 • hallituksen toiminnan arviointi
 • hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys
 • toimitusjohtajan nimittäminen
 • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen
 • sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
 • tiedottaminen