Julkiset hankinnat

Onnistunut kilpailutus
- onnistunut hankinta


Osallistutko tai tuletko mahdollisesti tulevaisuudessa osallistumaan hankintaprosesseihin - hyödynnä käytännön kokemuksen omaavan asiantuntijan tietämystä.

Saat tietoa hankintalain tuomista edellytyksistä käytännönläheisesti - käsittelemme hankintalainsäädännön keskeiset uudistukset ja hankintasäännösten keskeiset periaatteet.

Tarjouksen tekeminen oikein on välttämätöntä tarjouskilpailussa - saat käytännön ohjeet ja neuvot tarjouksen tekemisestä. 

Ohjelma

Hankintalain keskeinen sisältö

 • lain sisältö palvelun tarjoajan kannalta
 • oikeudet ja velvollisuudet
 • erilaiset menettelytavat
Tarjouksen tekeminen oikein
 • tarjouspyynnön arviointi
 • tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen laatiminen
 • tarjouksen merkitys

Hankintapäätöksen arviointi

 • mahdollisten puutteiden tunnistaminen

Oikeussuojakeinot

 • mitä tehdä, jos tarjousta ei ole hyväksytty
 • valitusmahdollisuus
 • hyvitysmaksu
 • vahingonkorvaus