Muutos voi olla myös mahdollisuus!


Oikeudellisia palveluja tarvitaan yleensä yritystoiminnan muutostilanteissa. Muutos voi olla itse suunniteltu tai yrityksen ulkopuolisista tekijöistä aiheutuva. Yritystoiminnassa muutos on samalla mahdollisuus ja tämä mahdollisuus tulee voida käyttää hyödyksi ja tunnistaa.

Yrittäjän ja yhteistyökumppaneiden tärkeä tehtävänä on nähdä nämä mahdollisuudet ja käyttää niitä. Tässä olemme ammattilaisia. Myös tilanteeseen sisältyvät riskit on tunnistettava, jotta ne voidaan välttää. 

Meidän tehtävämme on nähdä nämä mahdollisuudet ja auttaa toteuttamaan ne. Tässä olemme ammattilaisia.

Itse suunniteltujen muutostilanteiden hallinta on helpompaa ja lähtökohtaisesti positiivista. Oikea-aikainen tarpeen tunnistaminen on yrityksen tärkeä kehitystekijä.

Haemme kanssanne ratkaisuja ja tunnistamme toiminnan muutostarpeet sekä käytettävissä olevat keinot.

 

Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi,

ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden

rakentamiseen.

- Sokrates

 

Riskien tunnistaminen on yrityksen toiminnassa tärkeätä sen vuoksi, että vain ennakolta tunnistettu riski voidaan torjua. Tunnistamaton riski on myöhemmin nimeltään ongelma.

 

Laaja-alainen kokemus suomalaisesta elinkeinoelämästä on tuonut meille kokemusta lähes kaikilta toimialoilta:

  • Vähittäiskauppa, tukkukauppa sekä vienti- ja tuonti
  • Metalli- ja konepajateollisuus
  • Rahoitustoiminta
  • Franchise-toiminta
  • Liikenne ja kuljetus
  • Rakentaminen ja kiinteistökehitys
  • Viestintä ja media
  • hoitoalan palvelut

Laatukeskus

Uusyrityskeskukset